Obchodní podmínky

Dodací a obchodní podmínky: 70% z celkové ceny jurty se hradí po podpisu smlouvy, 30% po dodání a předání jurty.V případě splátkového systému: 70% z celkové ceny jurty po podpisu smlouvy, 30% v měsíčních splátkách, kdy minimální splátka činí 8000,-Kč měsíčně. Po celou dobu splácení je jurta v majetku prodávajícího a uživatel za ni přebírá kompletní odpovědnost.     

Pojištění: Pro pojištění jurt máme obchodního partnera - pojišťovnu, která pro naše klienty poskytuje toto nestandartní pojištění a to za částku nepřesahující 3000,-Kč / rok.